• Sub. lip 10th, 2023

Ekskluziva

O Zdravlju i receptima

OVU MOLITVU MORATE ZNATI – U NEVOLjI SE ČITA: Demonske sile se tresu od nje

tra 5, 2021

Molitva Časnom Krstu tera sve zle sile i ima veliku snagu, čoveku može biti od velike koristi kada je u nevolji.

Gospodu se ne treba moliti samo kada smo u velikoj nevolji, Njegovo sveto ime treba spominjati uvek i zahvaljivati mu na svemu, jer On – Tvorac naš zna najbolje šta je za nas dobro.

MOLITVA ČASNOME KRSTU

Slava Gospode, Krstu Tvome Časnome! Neka vaskrsne Bog, i neka se razveju neprijatelji Njegovi, i neka beže od Lica Njegova oni koji ga mrze. Neka iščeznu kao što iščezava dim, kao što se topi vosak na domaku ognja; tako neka izginu đavoli pred licem onih koji ljube Boga i osenjuju se krsnim znakom, i koji radosno govore: Raduj se, prečasni i životvorni Krste Gospodnji, koji progoniš đavole silom raspetog na tebi Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je sišao u pakao i satro silu đavolsku, i koji nam je darovao tebe, Krst Svoj Časni, za proganjanje svakog protivnika. O, prečasni i životvorni Krste Gospodnji, pomaži mi uvek sa Svetom Vladarkom, Djevom Bogorodicom, i sa svima Svetima zanavek. Amin.

Loading video